Pořadatelem slavností je Regionální informační centrum Zastávka, tel.: 530 502 660

www.riczastavka.cz